top of page

Telli Terbiye ve Dolu (file) Sistemi

 

Firmamızın geliştirdiği galvaniz sistemde yükü tamamen direkler taşır. Çünkü iki parçadan oluşan sistemimizin ilk parşası dişi olarak düşünülmüş ve uzunluğu 1 metre uzunluğundadır. Bu parçanın 0,80 santimetrelik bölümü toprağa çakılır, toprak üzerinde 20 cm.’lik bağlantı noktası bırakılır. Bu bağlantı notasının içine istenilen uzunlukta üst erkek paça girer ve beş bağlantı civatası yardımı ile montaj tamamlanır. Bundan sonra sadece tellerin bu direklere uygulanması kalmıştır. Böylece taşıyıcı görevini teller değil direkler yapar.Galvaniz direklerimizin yüzey alanları, dolayısı ile sürtünme katsayıları beton direklere göre oldukça düşüktür. Özel forma sahip galvaniz direklerin üzerlerine açılmış tel bağlantı delikleri, sürtünme etkisini en aza indirmek için aynı zamanda rüzgar tahliye görevini yapması için de düşünülmüştür. Ayrıca rüzgar etkisi ile oluşan vibrasyonu esnek yapısı ile absorbe kabiliyeti yüksektir. Toplamda bakıldığında mukavemet açısında diğer sistemlere göre çok daha güvenlidir.


 Geliştirilmiş olduğumuz yeni nesil galvaniz sistemde toprak üstü 5-6 metre yüksekliklere bile uygulama yapılabilmektedir. Fakat bu yüksekliklerde uygulama yapabilmek için özel statik hesaplamaların yapılarak en güvenli uygulamanın firmamızca tespiti oldukça önemlidir. 


 Çakma uygulamalarında karşılaşılan en büyük risk, çakma mesafesi içinde bulunan taş ve kayalardır. Ancak galvaniz direklerimizin formları buna göre düşünülmüştür. Önüne çıkan kayaları kırarak ya da delerek çakma işleminin tamamlanmasına olanak sağlar. Bu durum sadece işçilik süresinin çok az bir miktar artmasına yol açar.


Diğer sistemler geri kazanımı olmayan sistemlerdir. Tesis ekonomik yatırım süresini doldurduğunda beton direklerin herhangi bir maddi değeri yoktur. Ve asıl sorun beton direklerin araziden uzaklaştırılması aşamasında yaşanır. Çünkü sistemin sökülmesi ve tahliyesi de oldukça güç ve maliyetlidir. Ancak galvaniz sistemlerde durum tam tersinedir ve galvaniz sistemlere yapılan yatırım o gün için de bir maddi değer taşır, sökümü ve araziden uzaklıştırılması oldukça kolaydır.


Beton sistemler galvaniz sistemlere göre ortama beş kat daha ağırdır ve daha fazla yer kaplar. Ağır malzemeler olmasından dolayı da nakliye maliyetleri de beş kat fazladır. Bu da toplam yatırım bütçesi içinde önemli bir yer teşkil eder. Oysa ki galvaniz sistemlerde nakliyeye para ödemek yerine, hem amaca uygun hem de gelecekte geri kazanılabilir bir yatırım yapılabilmektedir.


Beton sistemlerin ugulama işçilik maliyetleri çok yüksektir. Büyük alanlarda fazla sayıda işçi çalıştırma zorunluluğu vardır. Çünkü sadece beton direklerin araziye dağıtılabilmesi bile başlı başına yoğun bir işçilik gerektirir. Ağırlığı 45 kg. geçebilen direkleri tek kişinin taşıyabilmesi güç olduğundan galvaniz sistemlere göre işçilik iki-üç kat artar. Bir dekar için, beton direk sistemlerde yaklaşık 33-35 direğe ihtiyaç duyulurken, çakma galvaniz sistemde bu sayı 26-28 adet kadardır. Bu adetler dikim sıra arası ölçüsüne ve sistem yüksekliğine göre değişkenlik gösterebilir.


Ülkemizde uygulanmakta olan beton sistemlerin uygulama süreleri oldukça uzundur. 1000 da. alanda yüzey sistem beton uygulamaları 11-14 ay gibi bir sürede ancak tamamlanabilmektedir. Geliştirdiğimiz galvaniz sistem uygulama yöntemi ile bu süre 1000 da. için 5-6 aylık bir zamana indirilmiştir.

telli terbiye ve dolu (file ) sistemi
telli terbiye ve dolu (file ) sistemi
telli terbiye ve dolu (file ) sistemi
bottom of page